Oscarsgate ble kledd helt ned til grunnen, og bygget opp igjen. Prosjektet gikk over 3 måneder, med 4 mann på jobb. Alle detaljer er av en eksklusiv kvalitet, og gjennomført med øye for detaljer og bokvalitet.