Det finnes ikke mange eneboliger midt i Oslo sentrum, og ikke mange med kvaliteter som dette Rodeløkkahjemmet. Jobben var å ivareta den eksisterende sjarmen, og fremheve detaljer som allerede lå i bygningsmassen. Resultatet var et sjelfullt hjem, med mye personlighet og god bo-kvalitet.

20_341311727